שיתוף
תגובות
כלכלה » פיננסים » בנק ישראל רוכש 30 מיליארד דולר
התכנית ל-2021
הבנק הודיע כי יתערב בשוק המט"ח בהיקף של 30 מיליארד דולרים כל עוד הרכישות לא יגרמו לחוסר איזון מול יעדי הבנק • לקראת סוף 2021 יודיע הבנק על כוונותיו ל-2022
הבניין הראשי של בנק ישראל בקריית הממשלה בירושלים | צילום: אסתר ענבר

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מעריכה שעל מנת לתמוך בהשגת יעדי בנק ישראל ובהתאוששות המשק ממשבר הקורונה, ובפרט כדי לתמוך בענפי היצוא ותחליפי היבוא, יהיה צורך להמשיך להתערב בשוק המט"ח בהיקף נרחב בשנת 2021.

כזכור, בחודשים האחרונים התגברו זרמי המט"ח הנכנסים למשק הישראלי, על רקע הגידול בעודף בחשבון השוטף, השקעות ישירות, מכירות מט"ח בהיקף גבוה שמבצעים המשקיעים המוסדיים כנגד רווחי ההשקעות שלהם בשווקי ההון בחו"ל, ועלייה בהשקעות של משקיעים זרים באג"ח של ממשלת ישראל, כמו גם, כתוצאה מצירוף ישראל למדד האג"ח הגלובלי WGBI.

גורמים אלו תרמו להתחזקות משמעותית בשער השקל, שהושפע גם מהיחלשות הדולר בעולם, אל מול מטבעות של מדינות רבות נוספות. על רקע זה, ועל מנת למתן את ההשפעה השלילית של ייסוף השקל על הפעילות הכלכלית במשק הישראלי בזמן משבר הקורונה, הגביר בנק ישראל את היקף ההתערבות בשוק המט"ח ורכש בשנת 2020 סך של כ-21 מיליארד דולר.

איור רכישות מטח חודשי ושנתי | צילום: בנק ישראל

בתום סדרת דיונים שנערכו בימים האחרונים, ועל מנת להגביר את הוודאות לגבי מעורבותו של בנק ישראל בשוק המט"ח בשנה הקרובה, החליטה הוועדה המוניטרית על שינוי במדיניות בשוק המט"ח. וכעת הוועדה הודיעה, שבשנת 2021 הבנק ירכוש בשוק המט"ח סכום של 30 מיליארד דולר. זהו סכום גדול באופן משמעותי מהתערבות הבנק בעבר ומהערכות הבנק לגבי העודף הצפוי בחשבון השוטף בשנה זו כך שהרכישות ימתנו גם כוחות לייסוף הנובעים מגורמים פיננסיים.

יצויין, כי הרכישות יימשכו כל עוד הן אינן מביאות לחוסר איזון עם השגת יעדי הבנק בתחום יציבות המחירים והיציבות הפיננסית.

עוד נמסר כי לקראת סוף שנת 2021 יודיע הבנק על מדיניות ההתערבות בשנת 2022, בהתאם להתפתחויות בכלכלה הריאלית ובשוק העבודה בפרט, בשווקים הפיננסיים, ובמגמת האינפלציה, ובהתייחס להערכות לגבי תוואי היציאה של המשק ממשבר הקורונה כפי שיתגבשו באותה עת.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.280.799
ליש"ט4.50421.25
ין יפני3.17351.247
אירו3.98501.217
דולר אוסטרלי2.55161.484
דולר קנדי2.59911.527
כתר דני0.53561.171
כתר נורבגי0.38922.072
רנד0.22171.978
כתר שוודי0.39511.725
פרנק3.69961.259
דינר ירדני4.62640.793
לירה לבנונית0.02170.93
לירה מצרית0.20850.725
עדכון אחרון: 2021-01-21
נעריך את הרגע הזה, לפני שהוא הופך לזיכרון