שיתוף
תגובות
משפט » "רה"מ ואנשיו מתנהגים כמו פושעים"
ישועה בחקירתו
במהלך הדיון עלה פעם נוספת אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, על דוכן העדים, ונחקר בחקירה נגדית על ידי פרקליטתה של איריס אלוביץ'
אילן ישועה בבית המשפט | צילום: באדיבות המצלם

שנה לאחר שנפתח משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו – בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדש הבוקר (שני) משפטו של נתניהו בתיקי האלפים. במהלך הדיון עלה פעם נוספת אילן ישועה, מנכ"ל וואלה! לשעבר, על דוכן העדים, ונחקר בחקירה נגדית על ידי פרקליטתה של איריס אלוביץ'.

המשך חקירתו הנגדית של אילן ישועה לפרקליטתה של איריס אלוביץ׳, מיכל רוזן עוזר. בתחילת הדיון הוצגו לישועה ציוצים מן הימים האחרונים, בין היתר של ינון מגל שצייץ כי האמת הפוכה ממה שישועה אומר בבית המשפט, וכי בניגוד לעדותו הראשית שבה אמר כי היה מנכ״ל שלא מתערב, הרי שהאמת היא שהוא עשה הכל כדי להוכיח שהוא העורך, וכן ציוץ של מי שהיה עורך ראשי בוואלה אבי משולם שלפיו אין גורם שישועה לא נבהל ממנו וניסה להשפיע בגללו על המערכת, ולא ביבי או נוני, אל צביקה פיק ונאור ציון.

תגובתו של ישועה לציוצים הייתה הכחשה ושהדברים אינם נכונים. לדברי ישועה, מביאים לו אמירות אנקדוטליות של אנשים שעזבו בנסיבות מסויימות, כלומר רמז שמדובר בעובדים ממורמרים.

לישועה הוצגו מספר התכתבויות שלו עם אנשי מערכת וואלה, שמהן עולה כי ידיעות מסויימות לא עלו באתר וואלה או שהתעכבו בהעלאתן לאתר, הגם שלדעתו האישית לא הייתה כל מניעה לפרסמן. מההתכתבויות שהוצגו לישועה עולה מצד אחד מעורבות אינטנסיבית של ישועה מול אנשי המערכת, ומצד שני כיצד הוא ״מחמם״ ומסית את הזוג אלוביץ׳ על אנשי המערכת ושל עיתונאים המתנהלים בדווקאיסטיות.

בין היתר הוצג שוב אירוע אורי אריאל, שהוצג בחקירה הראשית אחרת לחלוטין על ידי ישועה, תוך הוספת נתונים שאין להם זכר, והשמטת נתונים מהותיים, באופן שמה שהוצג על ידי ישועה בחקירתו הראשית כלל תיאורים מגמתיים ושקריים.

בהמשך חקירתו הנגדית של ישועה הוצגה לו תכתובת שלו עם עורך האתר אבי אלקלעי: "אילן: יש גרטה?? אבי: מקליט כרגע. אבי: כבר שולח לך. ואתה. כן אתה, תן בבקשה אישור לאבני על הלפטופ כי אני מנטר רק עם סלולרי ולא טוב הוא". אילן: זמין? אילן: תעלה כבר את הטעימה והלינק על גרטה. אילן: תבין אני מבטיח שזה יעלה ב-8:30 ואז לא רק שזה לא עולה אלא שהראשית נכנסת בו בכל הכוח הם באמת משוכנעים שזה מגמתי ודווקא״.

ישועה אישר כי ״הם״, הם בני הזוג אלוביץ׳. פרקליטתה של איריס אלוביץ׳ הטיחה בישועה כי מההתכתבות עם אלקלעי עולה כי ישועה הציג לשאול ואיריס מצג שלפיה שהמערכת עושה דווקא. עו״ד רוזן עוזר שאלה ״האם זה נכון שאתה בזמן אמת ידעת ששאול אלוביץ׳ רואה את המערכת שפועלת באופן דווקאיסטי כדי לנקוט בקו אנטי ביבי״, ולאחר שישועה התחמק, שאלה שוב: ״מה שאנחנו רואים פה זה אמירות שלך בזמן אמת שהוא באמת חושב שזה מגמתי והוא חושב שעושים לו דווקא״.

ישועה ענה: "כן, אמרתי לו שעושים לו דווקא. ולפעמים אמרתי כן 'שמאלני' ואמרתי על מישהו שהוא מטומטם כשלא חשבתי שהוא מטומטם. הצגתי תמונה מורכבת שכללה את הכל". רוזן עוזר שאלה שוב ״האם נכון או לא נכון שאתה הצגת לשאול ואיריס תמונה של מערכת דווקאיסטית שנוקטת בקו אנטי ביבי״. ישועה: "הצגתי תמונה מורכבת".

לאחר שישועה ענה לשאלה של רוזן עוזר באופן שלפיו היא מראה לו חלקי דברים, עצרה רוזן עוזר את חקירתה ואמרה: "מר ישועה, אתה לא יושב בספסלי התביעה. לא אנחנו עשינו זאת. להיפך. מי שעושה את הצ'רי פיקינג והציגה תמונה חד מימדית – זו התביעה. אנחנו כהגנה ממלאים את הרווחים".

רוזן-עוזר הטיחה בישועה: "המצג שלך מול איריס ושאול אלוביץ׳ הוא שיש מערכת שפועלת נגדך. מכל מה שהוצג כאן, עולה, ואני אומרת לך, לא רק שאתה לא מרגיע. אתה מתסיס. אתה מסית. אתה מלבה. אתה מציג להם שהמערכת נגדך, שהיא לעומתית, שהיא קליקה שלמה. מול שאול ואיריס אתה מציג מצג מתסיס מתוך שאתה מציג להם מערכת דווקאית ולעומתית". ישועה: "זו תוצאה של הלחץ שהופעל עלי, ושאני גלגלתי אותו למטה, וגם למעלה, כי אני מצדיק את עצמי".

המשך חקירתו הנגדית של ישועה נסובה סביב השאלה מתי החל קשר יותר אינטנסיבי עם איריס אלוביץ׳ בענייני סיקור. רוזן עוזר לישועה: "בחקירה שלך במשטרה מדברים איתך על מתי החלה מעורבות יותר גדולה של איריס אלוביץ׳. בחקירה אמרת שזה מועד הקמת קבוצת הוואצפ שלכם, וגם פה אמרת שזה היה ב-2015".

"אז אני אומרת לך שבדקנו. תאשר שיכול להיות שהקשר שלך עם איריס אלוביץ החל להיות מוגבר רק בפברואר 2016. אני אומרת לך שמסוף יולי 15 עד פברואר 16 יש שיחות בודדות עם איריס אלוביץ׳, שחלקן כלל לא עוסקות בסיקור. האם זה מזכיר לך שהמערבות היותר גדולה של איריס הייתה החל מפברואר 2016?". ישועה ענה כי אינו זוכר".

המשך חקירתו הנגדית של ישועה מתמקדת בשרה נתניהו, במסגרתה הוצגו לישועה סדרה של התכתבויות עם ישועה בנוגע לשרה נתניהו. אחת ההתכתבויות עסקה בתמונה לא מחמיאה שצורפה לידיעה אודות שרה נתניהו. רוזן עוזר: "המצג שלך כלפי איריס אלוביץ׳ הייתה שזה באמת לא בסדר ושהייתה תמונה 'עקומה' ולא ראויה. ישועה: ״כן זו באמת הייתה תמונה לא בסדר".

בהמשך הוצגה התכתבות עם זאב רובינשטיין, שלגביה נשאל ישועה "האם זה נכון שמה שאתה ידעת זה שהוא עובד מול שרה נתניהו״. ישועה ענה: ״בעיקר מול שרה נתניהו".

עוד הוצגה התכתבות שלפיה ישועה הוא זה שמסביר לאיריס אלוביץ׳ את הדינמיקה מול זאב רובינשטיין. "מכיוון שאתה מעורב מאוד בקשר מול זאב – בגלל זה אתה מסביר לה״, ישועה אישר והוסיף כי היה מאבק בין זאב רובינשטיין לבין ניר חפץ ואמר ״כן, זה היה מאבק על הקרדיט".

עוד הוצגה התכתבות שבהן היו אמירות של איריס אלוביץ שבהן היא מבקשת איזון. ישועה אישר שגם היו גם אמירות שבהן ביקשה איזון: רוזן עוזר: ״האם נכון בשיחות ובהתכתבויות עם איריס אלוביץ׳ שבהן היא מבקשת שיהיה איזון?״, ישועה השיב 'כן'.

עוד הציגה רוזן עוזר התכתבות עם אלוביץ׳ שלפיה איריס אומרת: "האתר מזה זמן לא נייטרלי", ועל כך ענה לה: "אני מטפל באיזון".

ישועה גם תיקן את עדותו בחקירה הראשית, וכי בניגוד למה שהעיד בתשובה לשאלות התביעה, אלוביץ׳ פנתה לישועה לא רק בעניינים שנוגעים לבני הזוג נתניהו, כמו למשל הכתבה על המיצג האומנותי ודוגמאות נוספות, בהן הערה על כך שכתבה ביקורתית בנוגע ׳לתרגיל המסריח׳ שנעשה לשמעון פרס, ושפורסמה ימים ספורים לאחר פטירתו, היא איננה ראויה, ועוד דוגמאות של פניות של אלוביץ׳ לגבי איזכור אסון המסוקים, וריענון ידיעות באתר ביום העצמאות.

רוזן עוזר הציגה שורה של מקרים בהם אלוביץ׳ התערבה במקומות שהאתר לא בסדר ולא בהקשרים של נתניהו: אסון הכרמל, מצגים אומנותיים שערורייתים אנטי ציוניים, אמירות גזעניות, ובקשה גם להציג את ישראל היפה.

רוזן עוזר: "איריס אלוביץ׳ ממש לא התעניינה רק בעניינים שקשורים בסיקור ראש הממשלה נתניהו ורעייתו, אלא בעניינים רבים נוספים, בניגוד למה שאמרת בעדותך הראשית. למשל על כך שהאתר לא מבטא את הישראליות כמו שהיא חושבת שהיא קיימת״. ישועה: ״הדוגמאות שהראית הן בהחלט כאלה״. ישועה אישר גם שפעמים רבות היא הפנתה אותו לסיקור באתרים אחרים בנושאים אלה. ישועה אישר גם שאלוביץ׳ אמרה כי היא לא רוצה שוואלה יהיה ביביתון, ושהיא מעוניינת שבוואלה יהיו אובייקטיביים.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.1670.86
ליש"ט4.27460.329
ין יפני2.78491.074
אירו3.58330.623
דולר אוסטרלי2.25970.146
דולר קנדי2.51080.224
כתר דני0.48140.606
כתר נורבגי0.3531-0.563
רנד0.2074-0.048
כתר שוודי0.3421-0.204
פרנק3.47270.868
דינר ירדני4.46700.879
לירה לבנונית0.02090.481
לירה מצרית0.20110.802
עדכון אחרון: 2022-01-24
נעריך את הרגע הזה, לפני שהוא הופך לזיכרון