חדשות » חדשות חרדים » עולם הישיבות » "הקורונה אינה משחק ילדים – יש להתחזק"
גדולי ישראל לציבור
לקראת ימי בין הזמנים יצאו גדולי ישראל בקריאת קודש לציבור שנקרא להמשיך להקפיד על ההנחיות ביתר שאת לצד הוראות מפורטות לקראת 'עונת החתונות' שיחל מיד לאחר הצום
הגר"ח קניבסקי | צילום: ויקיפדיה


במכתב מיוחד עליו חתומים הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין, פונים השניים אל תלמידי הישיבות הקדושות לקראת ימי בין הזמנים בדברי חיזוק מעוררי השראה בענייני השעה.

במכתב המיועד "למרביצי התורה, מגידי השיעורים, מלמדים ותלמידי הישיבות הקדושות", מבקשים גדולי ישראל לתנות את המצב הקשה בו שרויים עולם התורה והישיבות והעולם כולו, כאשר מתוך הרגל שנעשה טבע, חל רפיון גדול בקרב הציבור אחר מילוי הוראות הבריאות הקפדניות שהונחו על ידי גורמי הרפואה כאמצעי למניעת התפשטות המגיפה.

גדולי ישראל מבקשים לחדד את החשיבות בדבר שמירה אחר ההנחיות: "הן עתה, עם התפשטות הנגיף בעולם, חובה על כל אחד ואחד להיזהר מאד שלא יוזק ושלא יזיק לאחרים ח"ו, אך על מרביצי תורה חובת הזהירות ביותר באשר ת"ת דרבים תלוי בהם ועי' שו"ע ורמ"א ביו"ד הלכות מלמדים (סי' רמב) ולצערנו יש מקומות תורה שנתבטלו עקב מחלתם של מלמדים ומגידי שיעורים".

בהמשך, מבקשים מרנן ורבנן שליט"א להסב את תשומת לב הציבור הרחב לקראת עונת החתונות והשמחות בבתי ישראל שיחלו החל מהשבוע הקרוב: "ובכלל חובת הזהירות להימנע מלהשתתף באירועים כמו חתונות, בר מצווה וכו'  מלבד בני המשפחה הקרובים ביותר. וכן שלא להיות בבתי מדרש שאין שם זהירות כנדרש. וגם במקומות הלימוד (בישיבות ובתתי"ם) צריכים לנהוג בזהירות יתירה כדי שלא לגרום ח"ו לביטול  תורה דרבים, וכל הנזהר בזה הרי הוא בכלל ברוך אשר יקים וגו'".

את קריאת הקודש מסיימים גדולי ישראל בקריאה לשמירה על ערנות מרבית בפרט עתה בימי בין הזמנים, "והנה כעת אחרי ט' באב עד ר"ח אלול אף על פי שלא נמצאים במסגרת הישיבה יש להיזהר מטיולים, כי בעבר היו אסונות מחמת הטיולים, יש צורך במנוחה אבל לא בפריקת עול תורה כי זה דבר חמור מאד".

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

נכון לתאריך: 2020-08-07
USD3.4090
GBP4.4659-0.55
JPY3.2280-0.04
EUR4.0327-0.129
AUD2.45930.457
CAD2.5527-0.468
DKK0.5413-0.111
NOK0.3785-0.185
ZAR0.1934-0.052
SEK0.3911-0.077
CHF3.7326-0.517
JOD4.8076-0.004
LBP0.02250
EGP0.21340.141