שיתוף
תגובות
חדשות » חדשות בארץ » המבקר מאשים: "לא שווקה אף שכונה חרדית"
הדרת חרדים
יו”ר השדולה לפתרון משבר הדיור החרדי ח”כ יעקב אשר: "זוגות צעירים חרדים נאנקים במרתפים וחניות והממשלה גוזלת מהם גם את כבשת הרש של שפיר, זו נקמה פוליטית מבישה"
אתר בניה | צילום: ESB Professional, שאטרסטוק

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דו”ח חריף בו הוא מאשים את משרדי הממשלה באי יישומה של החלטת ממשלה לפני יותר מארבע שנים שבה נקבע, כי במסגרת הסכמי הגג תפעל הממשלה שבכל רשות מקומית בה ישנו ריכוז חרדי ישווקו שכונות למגזר החרדי על פי שיעורן באוכלוסייה.

לדברי המבקר, משרד האוצר לא גיבש כלל חבילת תמריצים שיביאו להכללת שכונות חרדיות בהסכמי הגג שנחתמו מול רשויות מקומיות ברחבי הארץ והתוצאה היא כי עד כה לא שווקה אף שכונה חרדית במסגרת הסכמי הגג.

דו"ח המבקר: העלייה הניכרת שחלה במחירי הדיור במדינה מתחילת שנת 2008 ועד סוף שנת 2020 הכבידה את נטל ההוצאה על משקי הבית, בייחוד מהמעמד החברתי-הכלכלי הנמוך וממעמד הביניים, וחוללה משבר בתחום הדיור. אחד הגורמים לעליית מחירי הדירות הוא מחסור ביחידות דיור.

מתוך כוונה לעודד את הרשויות המקומיות לקדם בתחום שיפוטן פיתוח של שכונות מגורים חדשות ושיווק של יח"ד בהיקף נרחב ובקצב מהיר קיבלה הממשלה באוקטובר 2013 החלטה בנושא "הסכמי גג עם רשויות מקומיות לטובת הסרת חסמי שיווק ופיתוח". בהחלטה זו נקבע כי על משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל להתקשר עם רשויות מקומיות בהסכמים לפיתוח ולשיווק של קרקעות בתחום שיפוטן.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדק בדו"ח המתפרסם היום כמה היבטים בהסכמי הגג שנחתמו עם רשויות מקומיות בשנים 2013 – 2020. הביקורת נעשתה ברמ"י ובמשרד הבינוי, במשרד האוצר, במשרד הפנים, ברשות להתחדשות עירונית ובכמה רשויות מקומיות.

בביקורת עלה כי בהחלטת הממשלה על הסכמי הגג נקבע כי הרשות המקומית תתחייב בהסכם הגג לאפשר שיווק קרקע בתחום שיפוטה בקצב שיווק שלא יפחת מ-2,000 יח"ד לשנה (קצב השיווק). כלומר, נכון למחצית השנייה של שנת 2020, היו אמורות להיות משווקות קרקעות שלפי התוכניות החלות עליהן ניתן לבנות בהן כ-241,000 יח"ד, אילו השיווק היה בהתאם לקצב השיווק כאמור. בביקורת נמצא כי בפועל שווקו בהצלחה קרקעות לבניית כ-80,000 יח"ד, שהן כ-33% מהקרקעות שהיו משווקות לו היה השיווק בהתאם לקצב השיווק כאמור, במונחי יח"ד.

עוד עלה מביקורת מבקר המדינה כי ביעדי התכנון הממשלתי לשנים 2017 – 2020 נקבע שהתכנון בתחום ההתחדשות העירונית יהיה בהיקף של כ-76,000 יח"ד, כ-18% מיעד התכנון הכולל לשנים אלו (אשר מרביתן מרוכזות במחוזות תל אביב, המרכז, ירושלים וחיפה).

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל (המועצה), בהסכמי הגג התאפשר לרמ"י להקצות מגרש השלמה לעד 10% מיח"ד שבהסכמי הגג לשם התחדשות עירונית, כך שהפוטנציאל הוא לבניית עד כ-44,000 יח"ד. עלה כי עד סוף שנת 2020 מבין היישובים שלגביהם נחתם הסכם גג, הוקצו מגרשי השלמה ביישוב אחד בלבד במסגרת תכנית הכוללת 3,500 יח"ד (תוכנית שבה כ-0.8% מכלל יח"ד שבהסכמי גג). כלומר, ההסכמים לא שימשו ככלי מרכזי ליישום פרויקטים של התחדשות עירונית.

מבקר המדינה התייחס בדו"ח למצוקת הדיור של האוכלוסייה החרדית וכתב כי על אף הצורך בהקמתן של 200,000 יח"ד לאוכלוסייה החרדית בשנים 2016 – 2035, נכון למועד סיום הביקורת לא שווקה שכונה חרדית בשום עיר הטרוגנית שלגביה נחתם הסכם גג, בהתאם להחלטת הממשלה לגבי הדיור לאוכלוסייה החרדית מאוגוסט 2016, ונמצא כי בשלוש רשויות נמצאות בשלבי תכנון שונים שכונות המיועדות לאוכלוסייה החרדית, בהיקף של כ-2,350 יח"ד (ברמלה ונתיבות) וכן בעכו כחלק מתוכנית "שערי עכו" הכוללת כ-8,000 יח"ד לכלל האוכלוסייה.

במועד סיום הביקורת תוכניות אלו טרם קודמו לכדי שיווק. כמו כן, אף שחלפו יותר מארבע שנים ממועד החלטת הממשלה, משרד הבינוי ואגף תקציבים במשרד האוצר טרם גיבשו מערכת תמריצים להכללת שכונות לאוכלוסייה החרדית במסגרת הסכמי הגג.

מבקר המדינה אנגלמן ציין בדו"ח כי מינואר 2008 עד דצמבר 2020 עלה מדד מחירי הדירות בכ-103% במונחים ריאליים, ומאוקטובר 2013, המועד שבו החליטה הממשלה על קידום החתימה על הסכמי גג עם הרשויות המקומיות, עלה המדד בכ-34%. מומלץ כי רמ"י ומשרד הבינוי יבצעו מעקב כדי לבחון אם הרשויות עומדות בקצב שיווק יח"ד שנקבע בהחלטה על הסכמי הגג, יקיימו במשותף עבודת מטה לצורך מיפוי החסמים והקשיים בכל אחד משלבי מימוש הסכמי הגג ויפעלו יחד לגיבוש הצעות להסרת אותם חסמים והתגברות על אותם קשיים.

ח”כ יעקב אשר המכהן גם כיו”ר השדולה לפתרון משבר הדיור החרדי, הגיב לדו”ח המבקר ואמר: ”לצערי הדו”ח הזה איננו הפתעה עבורי, במשך שנים ראשי ערים מערימים קשיים רבים ועושים הכל כדי שהציבור החרדי לא ייהנה מהסכמי הגג בתחומן, זהו עוול וכתם נורא שמשרדי האוצר והפנים היו צריכים לטפל בו באמצעות חבילות התמריצים בשיטת 'המקל והגזר', זה לא קרה ואת המחיר משלמים לבושתנו אלפי זוגות צעירים שנאלצים לגור בתת תנאים, בחניות ובמרתפים.
 
”דווקא משום כך, ההחלטה של השר אלקין לגזול גם את כבשת הרש היחידה בדמות העיר שפיר, היא פשע חמור בהרבה. זו נקמה פוליטית מבישה בזוגות צעירים ובילדים שכל חטאם הוא שהם משתייכים לציבור שמשום מה מותר תמיד לחבוט בו. שרת הפנים שקד וחברי ימינה לא יוכלו להסתתר מאחורי גבו של אלקין, הם נושאים באחריות באותה מידה”.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.1810.76
ליש"ט4.23470.733
ין יפני2.78441.71
אירו3.58171.127
דולר אוסטרלי2.27120.141
דולר קנדי2.49400.092
כתר דני0.48161.113
כתר נורבגי0.3511-0.227
רנד0.1953-1.761
כתר שוודי0.3474-0.086
פרנק3.42811.432
דינר ירדני4.48650.757
לירה לבנונית0.02100.478
לירה מצרית0.20230.597
עדכון אחרון: 2021-11-26
אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה