שיתוף
תגובות
חדשות » חדשות חרדים » כותל המזרח » נציגי ש"ס בסעודת הילולא לזכרו של מרן זי"ע
בלשכת אבוטבול
חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף שליט"א: "עלינו ללמוד ממרן זי"ע איך הקריב את חייו ואת זמנו היקר בכדי לרומם כבוד שמים"
הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול | צילום: יעקב כהן
הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול | צילום: יעקב כהן

"בתחילה כאשר ח"כ ר' משה אבוטבול העלה את הצעה לקיים את ישיבת סיעת ש"ס עם סעודת הילולא למרן זי"ע בביתו, כמעט ודחיתי את ההצעה בו במקום, הרי בימים אלו יש מאות כינוסים ועצרות לזכרו. אבל לאחר מכן אמרתי אדרבה זה הדבר הכי נכון, שכן חברי הסיעה הם השליחים של מרן, עליהם הייתה תפארתו ודאגתו, וחשוב ביותר להתכנס יחדיו ולהתבונן בצוותא מה מרן היה רוצה מאתנו בימים אלו", כך יו"ר תנועת ש"ס חה"כ אריה דרעי בפתח דבריו במושב המיוחד שנערך במעונו של חה"כ משה אבוטבול בבית שמש, ישיבת סיעה מיוחדת עם סעודת הילולא לזכרו הטהור של מרן זי"ע.

המארח חה"כ משה אבוטבול אמר בפתח דבריו שהוא מתרגש לערוך את הכינוס המיוחד הזה בביתו, הוא זוכר את ימי הבראשית של תנועת ש"ס, הוא לא יכול לשכוח כמה פעמים מרן היה מגיע לבית שמש בכדי לחזק את התנועה הקדושה, והנה בחסדי ה' רואים את מעשיו הברוכים איך הם עטרה לדורות, וכיום התנועה הפכה לאימפריה תורנית, ובבית שמש עצמה יש אלפי תלמידים ברשת החינוך של ש"ס, כך שמי שזוכר את ימי הראשית של ש"ס חש את ההרגשה של "היינו כחולמים", אבל חזונו של מרן קם והיה, תנועת ש"ס ממשיכה את מורשתו ואת מפעליו ומדן ועד באר שבע מהולל שם ה'.

השבחים החשובים באמת

יו"ר תנועת ש"ס חה"כ אריה דרעי אמר במשאו רווי סיפורי הוד מחייו של מרן זי"ע, איך מרן ביקש לרומם את קרנם של שליחי הציבור, אחר וראה בפעילותם עשייה ברוכה עבור כלל ישראל, ולכך חיזק אותם בכל עת לפעול ולעשות למען הרמת קרן התורה והחינוך. "איני יכול לשכוח איך באחד הכינוסים בימים ההם הורה לי מרן לשבת לצידו, היו שם גדולי עולם וחשבתי שהם צריכים לשבת ראשונה במלכות, אך מרן עמד על כך, באומרו כי יש חשיבות לעודד שליחי ציבור, ובכך להגביר את פועלם".

"כולם זוכרים כמה פעל ועשה זקן המקובלים הגה"ק רבי יצחק כדורי זצ"ל למען תנועת ש"ס, בלווייתו ספד לו מרן וסיפר כמה פעל ועשה למען התנועה, איך הסתובב בכל הארץ בכדי להרבות פעלים למען חיזוק תנועת ש"ס. אחרי הלוויה ניגשתי אל מרן ואמרתי לו "תורה היא ולימוד אני צריך", איך מכל השבחים על זקן המקובלים, שהיה גאון בקבלה, מרביץ תורה, אוהבן של ישראל, איך מכל אלו בחר מרן לדבר דווקא על פעילותו למען ביסוס תנועת ש"ס. השיב ואמר מרן 'וכי אינך יודע, עכשיו רבי יצחק הולך לעולם האמת, ושם אין זכות גדולה יותר מאשר זיכוי הרבים!'".

בהמשך דבריו סיפר דרעי סיפור מופלא לו היה עד באופן אישי: "התקשר אלי ר' אברהם נאמנו ונהגו של מרן ואמר לי כי נראה לו שמרן לא מרגיש טוב, קשה לו להשלים משפט, הוא נושם קשה ביותר. התקשרתי לרופאו האישי של מרן, סיפרתי לו את הדברים, והוא השיבני כי ראה את מרן ואין מקום לדאגה. למחרת היום המצב לא התייצב, שוב התקשר אלי ר' אברהם ואומר כי גם מרן אומר שאינו מרגיש בטוב, הגעתי אל ביתו, דיברתי עם רופא מומחה שאמר כי אם זו ההבחנה חייבים לטוס לבית חולים כי זו סכנת חיים. דברתי עם מרן והוא לא מסכים לנסוע לבית חולים, דברתי והתחננתי ומרן אמר לי אם תבטיח לי כי תוך שלש שעות אנו חוזרים הביתה אסכים לנסוע. לא הייתה לי ברירה והסכמתי לכך, הגעתי לבית החולים רופא בכיר ביותר עשה לו א.ק.ג. ואמר כי לפי התוצאות מרן עבר שני התקפי לב, וחייבים לעשות לו צנתור דחוף".

"אך מרן לא מסכים לצנתור, דיברנו שאחרי שלש שעות חוזרים הביתה, ואין לו אפשרות להישאר בבית החולים. הרופא לא הבין, מדובר בסכנת חיים, ניסיתי לדבר ולשכנע את מרן, ובכלל להבין מה מעכב בעדו, הרי גם מרן מבין שלא מדובר במצב רגיל. ניסיתי מכאן ומשם עד שמרן גילה לי ואמר כי קיבל שאלה קשה על כשרות משפחה מצרפת, הוא עמל הרבה והגיע לתשובה איך ניתן להכשיר אותם, ולכן הוא חושש שאם יכנס לצנתור הוא חלילה לא יקום, ומה יהיה על אותה משפחה מסכנה, ועל כן הוא רוצה לנסוע לשעתיים שלש הביתה, לסיים את כתיבת התשובה, ואח"כ ישוב לבית החולים".

"הרופא הבכיר בבית החולים כמובן לא הבין את הרגישות של מרן לאותה משפחה עלומה שכלל לא מכיר אותה, אבל אני שהבנתי כי עלי למצוא פתרון, הצעתי שמרן ישוב לביתו עם רופא צמוד מבית החולים על כל צרה שלא תבוא, ואחר ישוב לבית החולים כאשר יסיים את התשובה. כך אכן היה, מרן חזר לביתו, הרופא ישב ממולו ולא הבין מה רוצים ממנו, סיפרו לו על רב בסכנת חיים, והנה הרב הזה יושב ליד השולחן מעיין בספרים וכותב תשובה ערוכה. מרן היה עסוק בשלו, כתב את התשובה ולאחר שסיים חתם עליה ומסר אותה לשליח שיעבירה לרב מצרפת, ואחר חזר לבית החולים לעבור את הצנתור המורכב שעבר בס"ד בהצלחה, ומרן המשיך לחיות אח"כ עוד כעשר שנים".

בתוך דבריו סיפר יו"ר התנועה על פעילות שנעשית בימים אלו בכדי לחזק את מפעל החונכים, למרות הקשיים שיש בעקבות הממשלה החדשה. הממשלה לא נותנת ולכן נעשית פעילות לגיוס תרומות בכדי להעמיד את המפעל החשוב הזה שיש בה חיזוק להצלחתם של ילדי ישראל, כפי שמרן זי"ע תמיד היה מעודד אותנו לפעול ולעשות למען ילדי תשב"ר.

בסיום דבריו אמר אריה דרעי: "כולנו יודעים כמה חשובה היתה למרן תנועת ש"ס, כמה חשוב היה לו עשייה של כל אחד ואחד מהנציגים, ולכן אנו מתפללים שגם בימים אלו שכולם מקווים שהממשלה תתפרק, יהיה לנו מרן מליץ יושר להמשיך את מורשתו הגדולה".

ממשיכי דרכו של מרן

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א אמר בפתח דבריו כי בימים אלו היו לו הזמנות רבות להגיע לעצרות לזכרו של מרן, באזור המרכז היו לו שלשה עצרות, וחשב להיות בשלושתם, אך היה לו חשוב להגיע לכינוס מיוחד זה, שכן נציגי ש"ס הם ממשיכי מורשתו של מרן והם השליחים שלו דבר יום ביומו, ולכן חשוב היה לשבת אתם בצוותא, ולחזק אותם על העשייה הברוכה שהם עושים.

בדבריו סיפר על ימי הראשית של תנועת ש"ס, איך מרן חשש להיכנס לנושא הזה, אבל אחר שעמד על החשיבות שניתן לעשות עם תנועה, להקים תלמודי תורה, ישיבות, שיעורי תורה, מיד נכנס לעובי הקורה, ופעל להקים את התנועה, כאשר בכאב היה סוגר את ספריו הקדושים ויוצא לכל ערי ישראל לקרב את עמך ישראל לתנועת ש"ס, וכך הקים עשרות אלפי משפחות של תורה.

באותם ימים לא היה לנו כסף להקים את התנועה, גייסנו הלוואות בעזרתו של הרב אריה וינברג זצ"ל, אני ורבי אריה דרעי ידענו כי אם לא נצליח הדירות שלנו משעובדות, זה לא היה קל כלל ועיקר, אבל ידענו את החשיבות של העניין, וכך באותם ימים מרן הניח את כל היסודות, שיעורי תורה של אל המעיין, תלמודי תורה, הישיבות. ככלל כל דבר הלך בקושי, להקים את רשת החינוך נתקלנו באבני נגף רבים, התנגדות על כל צעד ושעל, אבל מרן עודד ודרבן.

"אני לא יכול לשכוח", סיפר, "כשהתחלנו עם תנועת ש"ס היה חשש גדול שלא נעבור את אחוז החסימה, אף סקר לא נתן לנו אפילו מנדט אחד, לבד מעיתון אחד שהכנסנו לשם סקר ממומן. בלילה אחרי סגירת הקלפיות, כאשר המדגם נתן לש"ס ארבע מנדטים, היינו אחוזי התרגשות, הלכתי עם רבי אריה דרעי אל ביתו של מרן, נכנסנו אליו, הוא שאל מה קורה, אמרנו כי המדגם נותן לנו ארבע, "ישתבח שמו" אמר מרן ומיד שב אל לימודו. עמדתי לידו כל כך נרגש, ושאלתי איך מרן יכול להמשיך ללמוד אחרי הצלחה שכזו, אבל הוא בשלו, 'מה אני יכול לעשות עכשיו בשביל זה' השיב, ומיד שקע בלימודיו".

"היו ימים שמרן היה נוסע מעיר לעיר, עורך כנסים ומקהיל קהילות, היה שב לביתו אחרי יום של פעילות בשעה אחד בלילה, אך לא היה הולך לנוח, אלא מיד הולך אל ספריו, היה יושב וכותב תשובות בהלכה, מתעמק בכתיבת ספרו "טהרת הבית" עליו עמל במשך כארבע שנים, זכיתי ללמוד עמו באותם ימים וזה היה פלאי פלאות, איך אחרי ימי עמל בתקופת הבחירות, לא נתן לעצמו הנחות, אלא היה יושב ולומד בשקיעות מרובה".

"פעם שאלתי אותו, אבא נוסע מעיר לעיר מדבר אל העם, הוא ירד אל העם בדרשותיו, סיפר סיפורים, אמר דברי תורה משובבי לב. שאלתי אותו "אבא אתה נהנה מזה, לא עדיף לכתוב עוד תשובה בהלכה?", השיב לי מרן 'אתה חושב שאני אוהב את זה, אבל זה לא עניין של מה אני אוהב אלא מה רצון ה', הקב"ה רוצה מאתנו שנשיב את בניו לחיי תורה ומצוות, וזו השליחות שלנו בעולם'".

"לכן אשריכם נציגי תנועת ש"ס בראשותו של אריה דרעי, אשר ממשיכים את דרכו של מרן, שליחי ציבור נאמנים שמקימים את עולם התורה, עוזרים לעוד ישיבה, לבנות עוד תלמוד תורה, עוד מקווה ועוד בית כנסת, זו הייתה הדרך של מרן ואשרי כל מי שמסייע לתנועה הקדושה הזו", חתם הגר"ד יוסף שליט"א את משאו.

ראוי לציין כי בראשית דבריו שיבח את הגר"ד יוסף את בעל האכסניה חה"כ משה אבוטבול, ואמר כי אחרי עשר שנים בראשות עיריית בית שמש, שנים בהן עשה מהפכה להקים שכונות של עשרות אלפי דירות ליראי ה', הוא הגיע לכנסת, ואני מפעם לפעם שומע את נאומיו והנאומים האלו עשויים לשם ולתפארת, ולכן מי יודע אם כל מה שהיה כאן בבית שמש לא היה בכדי לזכות את כל עם ישראל בנאומיו, ובדבריו הנכוחים בהם משיב למחרפינו דבר.

דאגת עולם התורה

שר השיכון לשעבר אריאל אטיאס סיפר בדבריו איך בימיו האחרונים של מרן זי"ע בשוכבו בבית החולים, בקושי יכל לדבר מרוב כאב, אבל מה שעניין אותו זה היה בני הישיבות והמאבק על חוק הגיוס שהתנהל באותם הימים. "באחד הימים הגעתי, עיניו היו עצומות, לפתע פתח את עיניו, וכאשר ראה אותי מיד שאל 'מה עשית היום בשביל החוק', קיבלתי רעדה ופחד. מרן בקושי נושם, כולו מכאוב, אבל דאגתו נתונה לבני הישיבות".

יעקב אביטן שר הדתות לשעבר אמר בדבריו כי הכינוס הזה לדון וללמוד במשנתו של מרן חשוב בכל עת, אך במיוחד ביום ההילולא, בו כולנו מתפללים כי זכותו תעמוד לנו להמשיך את מפעלו הקדוש שהקים.

בסעודת ההילולא השתתפו חברי הכנסת של סיעת ש"ס, מנכ"ל רשת החינוך בני יוסף אבנר עמר, מנכ"ל אל המעיין משה אילוז, נציגי ש"ס במועצת עיריית בית שמש.

בסיום המעמד הודו כל המשתתפים לחה"כ משה אבוטבול על היוזמה ועל ההפקה בטוב טעם, כמו כן הודו לעקרת הבית הגב' אסתר שתחי' על הכנת הסעודה בהשקעה מרובה, ובירכו שזכותו של מרן בעל ההילולא זי"ע תגן עליהם לישועה ולברכה.

1 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
2 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
3 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
4 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
5 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
6 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
7 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
8 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
9 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
10 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
11 הילולת מרן הרב עובדיה זצ"ל במעונו של חה"כ אבוטבול
צילום: יעקב כהן
הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עדכני
פופולרי
ויראלי
מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.211-0.124
ליש"ט4.43490.255
ין יפני2.81410.199
אירו3.73820.011
דולר אוסטרלי2.4071-0.004
דולר קנדי2.60330.042
כתר דני0.50240
כתר נורבגי0.38520.496
רנד0.2213-0.18
כתר שוודי0.3731-0.054
פרנק3.49670.468
דינר ירדני4.5285-0.128
לירה לבנונית0.0212-0.469
לירה מצרית0.20450.098
עדכון אחרון: 2021-10-21
אושר הוא האומנות לקלוע זר פרחים, מהפרחים שבתחום השגותינו