שיתוף
תגובות
כלכלה » כלכלה בארץ » סחר בצל מגפה: סיכום שנת ייצוא וייבוא
סקר הלמ"ס
ירידה של 18.3% בגירעון הסחר בסחורות. ירידה של 8.7% ביצוא הסחורות. ירידה של 9.5% ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית. ירידה של 11.5% ביצוא החקלאי, ייעור ודיג
תגיות:
נמל אשדוד | צילום: ImageBank4u, שאטרסטוק

בשנת 2020, הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-69.2 מיליארד ש"ח. יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2020 ב-169.4 מיליארד ש"ח נמוך ב-8.5% מהיצוא בשנת 2019. יצוא הסחורות, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2020 ב-152.0 מיליארד ש"ח, ירידה של 8.7% לעומת שנת 2019. יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בש"ח, הסתכם כאמור ב-238.6 מיליארד ש"ח והיה נמוך ב-11.6% בהשוואה לשנת 2019.

סחר הסחורות בשנת 2020, הושפע בין היתר משינויים בערך הש"ח לעומת המטבעות שבהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בשנת 2020 התחזק השקל (שער ממוצע) ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לדולר של ארה"ב התחזק הש"ח ב-3.5%, ביחס לאירו התחזק הש"ח ב-1.8%, ביחס ללירה שטרלינג התחזק הש"ח ב-3.2%, ביחס לדולר הקנדי התחזק הש"ח ב-4.5%, ביחס לדינר הירדני ב-3.6% וביחס ליין היפני ב-1.3%. לעומת זאת, נחלש השקל ביחס לפרנק השוויצרי ב-2.2%.

מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2020 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (ללא יהלומים) ב-149.7 מיליארד ש"ח, נמוך ב-8.9% בהשוואה ל-2019. היצוא החקלאי ירד ב-11.5% בהשוואה ל-2019, והסתכם ב-3.6 מיליארד ש"ח. יצוא היהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם ב-16.4 מיליארד ש"ח, ירידה של 5.2% לעומת שנת 2019.

מפירוט היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית עולה שיצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד ב-9.5%, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד ב-8.4% בהשוואה לשנת 2019, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד ב-9.2% ויצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד ב-6.4%.

פירוט יבוא הסחורות לפי ייעוד מראה שיבוא אוניות ומטוסים ירד ב-87.9%, יבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד ב-2.2%. יבוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) ירד ב-16.5%, יבוא חומרי אנרגיה ירד ב-41.8% ויבוא מוצרי השקעה הכוללים כלי תחבורה להשקעות ירד ב-7.6%. לעומת זאת, יבוא מוצרי צריכה עלה ב-0.9%.

בשנת 2020 היה היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה (למעט יהלומים) 88% מכלל יצוא הסחורות. יצוא יהלומים היה 10% ו-2% הנותרים היה יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית ירד. בשנת 2020 היה יצוא זה 37% מכלל היצוא התעשייתי (ללא יהלומים). במונחים מוחלטים קטן בשנת 2020 יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-5.8 מיליארד ש"ח (ירידה של 9.5%). פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 43.1% ביצוא ענף ייצור תרופות (ירידה של 4.8 מיליארד ש"ח) לעומת שנת 2019.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (42% מכלל היצוא התעשייתי) הסתכם בשנת 2020 ב-62.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל-67.9 מיליארד ש"ח בשנת 2019, ירידה של 8.4%. רוב הירידה הייתה ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם שירד ב-2.6 מיליארד ש"ח (ירידה של 6.1%).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (14% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2020 ב-9.2% והסתכם ב-21.0 מיליארד ש"ח, לעומת 23.1 מיליארד ש"ח בשנת 2019. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 61.8% (ירידה של 2.5 מיליארד ש"ח) ביצוא ענף ייצור מוצרי נפט גולמי ומזוקק.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשנת 2020 ב-6.4% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-10.8 מיליארד ש"ח. פירוט לפי ענף מראה כי יצוא ענף ייצור נייר ומוצריו ירד ב-12.4% לעומת שנת 2019 ויצוא ענף ייצור עיבוד מוצרי עור ירד ב-17.5% לעומת שנת 2019.

יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים נטו) הסתכם בשנת 2020 ב-16.4 מיליארד ש"ח, נמוך ב-5.2% בהשוואה לשנת 2019.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בשנת 2020 ב-3.6 מיליארד ש"ח, לעומת 4.0 מיליארד ש"ח בשנת 2019 ירידה של 11.5%. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה ביצוא ענף גידול פרחים ב-28.8%. לעומת זאת, נרשמה עלייה של 2.5% ביצוא ענף גידול ההדרים.

יבוא הסחורות

פירוט היבוא בשנת 2020 לפי ייעוד מראה כי 47% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 23% יבוא מוצרי צריכה, 16% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 8% יבוא חומרי אנרגיה ו-6% הנותרים יבוא יהלומים, אוניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם בשנת 2020 ב-111.0 מיליארד ש"ח, ירידה של 2.2% בהשוואה לשנת 2019. פירוט לפי קבוצות סחורות, מראה על ירידה ביבוא תעשיות מכונות ואלקטרוניקה (5.9%) וביבוא ברזל ופלדה (9.3%).

יבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) הסתכם בשנת 2020 ב-39.0 מיליארד ש"ח. בשנת 2020 ירד יבוא זה ב-7.6%. יבוא כלי תחבורה, הכולל מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים ירד בשנת 2020 ב-47.1%. לעומת זאת, יבוא מכונות וציוד עלה ב-0.3%.

יבוא מוצרי צריכה הסתכם בשנת 2020 ב-55.7 מיליארד ש"ח, עלייה של 0.9%. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-5.4%, עיקר העלייה הייתה ביבוא תרופות (7.8%). לעומת זאת, ירד יבוא מוצרים בני קיימה ב-5.7% ומתוכם יבוא כלי תחבורה ירד ב-19.7%.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בשנת 2020 ב-11.6 מיליארד ש"ח לעומת 13.9 מיליארד ש"ח, נמוך ב-16.5% בהשוואה לשנת 2019.

יבוא מוצרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) ירד בשנת 2020 והסתכם ב-19.3 מיליארד ש"ח, נמוך ב-41.8% לעומת היבוא בשנת 2019.

התפתחות הסחר בחודש דצמבר 2020

בחודש דצמבר 2020, הסתכם יצוא הסחורות ב-14.9 מיליארד ש"ח, יבוא הסחורות – ב-24.6 מיליארד ש"ח והגירעון בסחר הסחורות – ב-9.7 מיליארד ש"ח.

נתוני המגמה לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה של 3.2% בחישוב שנתי ביצוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2020. זאת, בהמשך לעלייה של 12.7% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2020.

נתוני המגמה של היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה עלו ב-3.7% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2020, בהמשך לעלייה של 15.6% ביולי-ספטמבר 2020.

הצטרפו ועקבו אחר

כתיבת תגובה

מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.2313.691
ליש"ט4.40983.704
ין יפני3.11603.998
אירו3.92223.559
דולר אוסטרלי2.50233.409
דולר קנדי2.54513.523
כתר דני0.52723.535
כתר נורבגי0.38013.541
רנד0.21323.646
כתר שוודי0.38753.527
פרנק3.63973.846
דינר ירדני4.55753.702
לירה לבנונית0.02143.883
לירה מצרית0.20633.825
עדכון אחרון: 2021-01-15
[whether_page sidebar="1"]
היה אסיר תודה על כל האנשים הקשים בחייך, ותלמד מהם. הם מראים לך בדיוק מי אתה לא רוצה להיות