שיתוף
תגובות
חדשות » פוליטי » להקים ממשלת 59 מנדטים בסיוע על רע"ם
רבה של 'נעם'
הרב צבי טאו: "ההסתמכות על שאינם יהודים יש בה חילול השם, אולם הסכמה לתת יד למזימות הרסניות היא חילול גדול". סמוטריץ' ובן גביר עדיין מתנגדים
הרב צבי טאו | צילום: מפלגת נעם

הרב צבי טאו, מנהיגה הרוחני של מפלגתם 'נעם' אותה מייצג בכנסת ח"כ אבי מעוז, מפרסם 48 שעות לפני תום המנדט של רה"מ נתניהו להקמת הממשלה, מכתב דרמטי בו הוא קורא לפעול להקמתה של ממשלת ימין, של 59 מנדטים, ברשות רה"מ בנימין נתניהו. משמעות המכתב היא כי הוא סולל לנתניהו את האפשרות להקמת ממשלת ימין המתבססת על הימנעות מפלגת רע"מ.

הרב מנמק במכתב את הכרעתו בפרוטרות. בין השאר כתב הרב "בימים אלו, מתוך הזעזוע הנורא מהאסון הכבד שפקד את כלל ישראל בעיצומה של שמחת ההילולא במירון, מתעוררות מחשבותינו להתבונן ולהקשיב לקול ד' הדובר בנו, דרך המאורעות, לטהר את ליבנו ולהסיר מעלינו את הנגע הנורא של ליבוי שנאת החינם המאיימת בחרפות ביטויי שנאתה, ותעמולת הטפתה, על חוסן מדינתנו ועל יציבות סדרי השלטון לקידומה ושגשוגה של המדינה".

בהמשך מדגיש כי יש לדחות את השנאה וההכפשה לרה"מ נתניהו "וביתר שאת, ומתוך כך, עלינו לדחות בשאט נפש, את תעמולת השנאה וההכפשה במה שנוגע לכבוד ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו. הצלחתו הגדולה של ראש הממשלה בחיזוק חוסנה של המדינה, בעמידה מול אוייבי ישראל העומדים עלינו לכלותינו כאן בארץ, בשינוי המשוואה האזורית בעמידת עמי העולם מול המזימה המסוכנת של איראן, בהבאת המזור הרפואי והכלכלי לישראל מול מגיפת הקורונה, גרמה, לצערינו ולחרפתינו, לגורמים שונים המנסים לפגוע בחוסנה של המדינה, ליצור תעמולה שקרית, בלתי פוסקת, רצופה בשנאה אישית וכפיות טובה, שכל מטרתה להדיח את ראש הממשלה על ידי הפצת פילוג שנאה בקרב הציבור מחד, והכנת כתבי שטנה משפטיים נגד ראש הממשלה מאידך".

עוד ציין את הסכנות שהקמת ממשלת שמאל "מזימתם של גורמי השמאל הקיצוני, מובילי 'מדינת כל אזרחיה', אינה רק להדיח את בנימין נתניהו ולהקים ממשלה שמדיניותה המדינית-בטחונית תהיה מיסודה נטולת זקיפות קומה ועלולה לגרום נזקים כבדים בעמידתנו נגד איראן ובעמידה על שלמות ארצנו, תוך קידום מחשבת הכזב של 'שתי מדינות לשני עמים'".

"אלא, מגמתם מסוכנת וחמורה הרבה יותר, בכל הנושאים הנוגעים להחלשת המדינה כמדינת הלאום של עמנו. השמאל הקיצוני 'הפרוגרסיבי' ערוך לממש את רעיונותיו המסוכנים, כביטול חוק הלאום, והכרזת המדינה כמדינת 'כל אזרחיה', בפגיעה בצה"ל כצבא העם הערוך לנצח את אויבינו, ובקידום רעיונות ה'פוסט מודרנה' בכלל, כבעיוות התודעה האישית והמשפחתית דרך מערכות החינוך, ובהמשך הפגיעה בשבת כיום המקודש במדינה היהודית, בביטול הרבנות הראשית והפרדת הדת מהמדינה, ובכך ליצור ח"ו פירוד בין חלקי האומה, והכל בסדרת חוקים הרסניים שיכללו כמובן את שריון מעמד מערכת המשפט כמכריעה בכל שאלה ערכית ולאומית".

הרב טאו הביא במכתבו את דבריו של הרב צבי יהודה קוק "מחשבות מסוכנות אלו, תוכניות אלו, הרות אסון הן, ח"ו, היו לא תהינה, והן הן עצמן מהוות חילול ד' נורא, ביזוי כבוד ד' וישראל עמו, ופגיעה בקידוש ד' הגדול של קיבוץ גלויותינו ותקומתנו בארצנו. בשעה גורלית זו, אחריות גדולה מוטלת על כל הנאמנים לד' לתורתו, עמו ונחלתו! נזכור כולנו את דברי רבינו, הרב צבי יהודה זצ"ל, אשר היה רגיל להביא בהכרעת עמדתו לתוקף קידוש ד' שבמדינתנו, על-אף צללי המחשכים של חילול ד' שבמערכות החינוך והמשפט, את דברי ר' אבא בר זימנא בירושלמי (קידושין מ"ב ע"ב): "גדול קידוש ד' מחילול ד'", וכפירוש 'קרבן העדה' שם: "בדבר שיש בו קידוש ד' וחילול ד'… לא דחינן מצוה דקידוש ד' מפני חילול ד'". וכה היו דברי רבנו: "כשבאותו ענין יש צד קידוש השם וצד חילול השם, אין אומרים ספיקא ושב ואל תעשה. אלא שצד קידוש השם הוא הגדול, המכריע והמחייב. ועל אחת כמה וכמה בקידוש השם הגדול-האלקי הזה של כלל ישראל ותקומתו"."

לסיום סיכם: "נורא הדבר. ההסתמכות על שאינם יהודים להקמת ממשלה, גם ב'שב ואל תעשה', יש בה חילול השם גדול. אולם, ההסכמה לתת יד למזימות ההרסניות להן מצפים אויבי ישראל, בביטול עניינה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכל הכרוך בזה היא חילול ד' נוראי. אדרבה, ההצלחה להעמיד ממשלה שתדאג לטובתם של ישראל, שתדאג לקודשי ישראל, היא הקידוש השם היותר גדול, ו"גדול הוא קידוש ד' מחילול השם".

"ממשלה זו אשר תנהיג את האומה בגאון שם ד' הנקרא עליה, תוסיף עוז לעמנו ותרבה קידוש ד' ובמהרה, כעת ממש, יצטרפו אליה כוחות נוספים שישתחררו מרעיונות הכזב, ותוסר ולא יהיה שום צורך להשענות על כאלה שאינם יהודים".

"על כן אני קורא, לכל מי שהדבר בידו, לפעול ככל יכולתו על מנת לתת את הכוח בידי ראש ממשלתנו בנימין נתניהו להרכיב את הממשלה, לכנוס אליו את כל הכוחות אשר לב יהודי בקרבם ולהמשיך להנהיג את עם ישראל למען עמו ונחלתו", לשון המכתב חסר התקדים.

ממפלגת עוצמה יהודית נמסר: "לשאלת עיתונאים אין שום שינוי בעמדת עוצמה יהודית. לא נאפשר הישענות על תומכי טרור ולא ניתן כוח למנסור עבאס".

דובריו של יו"ר מפלגת הצינות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ הפנו בתגובה לפוסט נוסף שפרסם לפני שעות אחדות נגד חבירה לרע"מ: "בימים האחרונים אני שומע וקורא אנשי ימין שמבקשים ממני לשקול מחדש את סירובי לממשלה שתישען על תומכי הטרור במפלגת רע"מ. הם לא שינו את דעתם בדבר הטעות שבצעד כזה מלכתחילה, ולא חולקים עלי שמדובר במעשה נורא ואיום שהשלכותיו ארוכות הטווח יגרמו לנו להצטער עליו בעוד כמה שנים. הם רק סבורים שהשותפות הזו של תומכי הטרור בממשלה כבר הוכשרה גם בימין. הסוסים ברחו מן האורווה והנזק כבר נעשה. את הנעשה, כך לשיטתם, אין להשיב, ואם זה כך אז עדיף כבר שתקום ממשלת ימין בתמיכת רע"מ ולא ממשלת שמאל".

"מי שהיטיב לבטא את הגישה הזו הוא ידידי שלמה פיוטרקובסקי בטורו בסוף השבוע בעיתון מקור ראשון. פיוטרקובסקי פותח בהצגת האיוולת שבהלבנת מפלגות תומכות טרור בימין והפיכתן לשותף לגיטימי להקמת ממשלה. הוא מסביר מצוין עד כמה המהלך הזה אבסורדי, חמור ומסוכן. עד כמה הוא נובע מראיה קצרת טווח שמבקשת הישגים כאן ועכשיו ומוכנה לשם כך למשכן את עתידה של המדינה היהודית ולפגוע בה אנושות. בנקודה הזו הוא כמובן מסכים איתי, אבל אז מגיעה התפנית במאמר: שלמה קובע שהנזק כבר נעשה ואת הנעשה אי אפשר להשיב. הוא קורא לי להשלים עם המציאות ולהניח לאידיאלים, שאמורים ללמוד להתכתב עם המציאות. הטענה הזו שגויה עובדתית ונורמטיבית. עובדתית – לא הרי דיבורים כמעשים, ולא הרי לגיטימציה מהשמאל חסר האחריות ללגיטימציה מימין".

"דיבורים חסרי אחריות של אנשים חסרי אחריות אכן גורמים נזק גדול – ובעניין הזה כל מאמר של איש ימין שלמעשה מיישר קו עם הראשונים שהחלו ביצירת הנזק וממשיך אותו תוך שהוא מקבע תודעתית את הלבנת רע"מ בימין, רק מגדיל את הנזק. אולם כל עוד לא נעשה מעשה, ולא הוקמה ממשלה שנשענת על תומכי טרור, לא ניתן לומר שהימין מכשיר זאת. דיבורים לא ייזכרו בעוד כמה שנים. מעשים כן. אם תוקם חלילה ממשלת ימין שתישען על תומכי טרור ומחבלים יהיה זה נזק בלתי הפיך. לעומת זאת, אם אחרי כל הדיבורים, ולמרות המחיר הכבד של אבדן השלטון, השורה התחתונה תהיה שהימין נמנע מהקמת ממשלה שתישען על תומכי טרור ורק השמאל המופקר הוא זה שמוכן לעשות זאת יהיה ברור שבימין זה לא לגיטימי. הדיבורים יתפוגגו ומה שיישאר זה הקו השחור העבה שלא נחצה", דברי סמוטריץ'.

"מה שיעניק למפלגות הערביות את הכח הגדול ואת היכולת להמליך כאן מלכים ולמעשה לקבוע את אופיה של המדינה בעשורים הבאים, הוא הפיכתן ללשון מאזניים שתכריע בין הימין לשמאל. בשביל זה הם צריכים להיות יכולים להיות שותפים של שני הצדדים. כל עוד בימין הם לא יוכרו כשותף לגיטימי לא יהיה להם הכח להמליך כאן מלכים. נתניהו הוא איש עם תודעה היסטורית גדולה ולא לחינם הוא נמנע מלהזכיר בקולו את האפשרות להישען על עבאס בהקמת ממשלה. נתניהו מקפיד להשאיר למשפט ההיסטוריה את אמירותיו ההפוכות לפני הבחירות ששללו זאת מכל וכל. הוא מבין את הנזק הגדול ונמנע עד כה מלגרום לו".

"פגישתו של בנט עם עבאס השבוע היתה אכן מעשה חמור וחסר אחריות מאין כמוהו. הניסיון שלו להיתלות בהתקרבות של הליכוד לעבאס כדי להכשיר את השרץ כמוה כאמירה שאריק שרון כבר הכשיר פינוי ישובים בימין אז עכשיו גם בנט יכול לעשות זאת".

"בדיוק כפי שאריאל שרון לא הפך פינוי ישובים למהלך לגיטימי בימין, כך בנט לא הפך ולא יהפוך את תומכי הטרור ומהללי המחבלים ללגיטימיים בימין. בגירוש מגוש קטיף ומצפון השומרון אריק שרון הוציא את עצמו מחוץ למחנה, ואת היחס הזה יגזור על עצמו כל פוליטיקאי חסר אחריות שבשל מניעים אישיים ותאוות שלטון ימכור את ערכי הימין ומדינת ישראל".

"שלמה מבקש ממני בעצם לעשות את מה שבנט עשה. בנט נתלה בליכוד ושלמה מבקש ממני להיתלות בו. ככה בדיוק נראה דומינו ערכי מסוכן, שאם נזרום איתו עכשיו יצרנו שיטה קלה ומסוכנת לשחיקת עמדות. פורץ גדר תמיד מתכנן שאחרים יבואו אחריו דרך הפרצה (אף אחד הרי לא אוהב להישאר לבד מעבר לפרצה…). חז"ל הורו לנו להיזהר מזה מאוד – "פורץ גדר יישכנו נחש"".

"וכאן אני עובר למישור הנורמטיבי. כשעמלק מקרר את האמבטיה התפקיד שלנו הוא להרתיח אותה מחדש ולא לקפוץ אחריו עם הראש פנימה ולקרר אותה עוד יותר. לא יישרנו קו עם גירוש המתיישבים של שרון, אנחנו לא מיישרים קו עם הרס המשפחה באזורים מסויימים בחברה הישראלית, לא טוענים שהסוסים כבר ברחו מהאורווה, מרימים ידיים ומיישרים קו בעניין הזה, ואין שום סיבה או הצדקה שבעניין הכשרת תומכי טרור כשותפים להקמת ממשלה נפעל אחרת. אוי לנו ואבוי למדינת ישראל אם אנחנו – הציבור הדתי-לאומי-אידיאולוגי – ניישר קו עם כל קריסה אידיאולוגית של מישהו אחר בימין".

"חז"ל הזהירו אותנו מאוד מגישה של "כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר". הם הבינו את הסברה שמולידה גישה כזו ואת המדרון החלק והמסוכן שנעוץ בה. אנחנו נושאים ערכים ואמיתות ונאבקים עליהם מול אופנות זמניות וברות חלוף. הצבת האמת אל מול השקר המסוכן מקבעת תודעה לאורך זמן וסופה לנצח, תודעתית ומעשית".

"אם נפתלי בנט ואיילת שקד ומתן כהנא וניר אורבך וגדעון סער וזאב אלקין ויועז הנדל ושרן השכל ינהגו חלילה בחוסר אחריות – כפי שפיוטרקובסקי מתאר בראש מאמרו את הסכנות הרבות הגלומות בהפיכתה של מדינת ישראל לבת ערובה של עבאס וחבריו – ובשל איבתם לנתניהו יגרמו לנזקים הגדולים האלה למדינת ישראל, הם יוקעו אל עמוד הקלון בימין, יאבדו את זכויותיהם, ויזכרו לדיראון עולם עוד הרבה יותר מאריק שרון (שרון לפחות צבר כמה זכויות בחייו לפני סיבוב הפרסה שהוציא אותו אל מחוץ למחנה, מה שהם עוד לא הספיקו לעשות במעט שנותיהם בפוליטיקה)".

"ממשלת השעטנז שהם יקימו, אם יעשו זאת חלילה – ואני עדיין מאמין שימצאו בקרבם אנשי אמת יראי אלוקים שימנעו זאת – לא תאריך ימים. המאבקים הפנימיים הבלתי נמנעים בין חלקיה הסותרים יבהירו לחברה הישראלית עד כמה בשקר הורתה ובחטא הולדתה. חזקה גם על שותפיהם מקרב אויבינו שיוכיחו בשנאתם אלינו עד כמה הפיכת מדינת ישראל לבת ערובה שלהם היא הרסנית ומסוכנת. מה שישאר הוא בגידתם של חברי ימינה ותקווה חדשה בימין ובעם ישראל, והאמת היהודית, הציונית, המוסרית והפרקטית, לפיה מי ששוללים את קיומנו כאן כמדינה יהודית לא יכולים להיות שותפים להקמת ממשלה תישאר ניצבת זקופה וברורה לעין כל".

"אני עדיין מקווה ומתפלל ופועל ללא לאות כדי שבנט ושקד וסער ואלקין יתגברו על משקעים וקשיים, ישימו את טובת מדינת ישראל ועם ישראל בראש, ויחברו לממשלת ימין של המחנה הלאומי. אני קורא להם שוב לא להתמסר לחיבוק הדוב הרעיל של התקשורת והשמאל ולא להקים ממשלת שמאל הרסנית עם תומכי טרור. מקווה שגם אצלם השכל הישר והערכים יגברו", דברי סמוטריץ'.

הצטרפו ועקבו אחר

תגובה אחת

  1. הרב ישר , ערכי ואמיתי ,אך במקרה זה ,לגמרי מתבלבל…
    לא עושים הסכמים ולא נשענים על אויבי ישראל בשום מצב.
    לא מאפשרים למנהיג, להמשיך להנהיג כל עוד מתנהלים נגדו משפטים פלילים…
    דברים כה בסיסים וברורים כאור היום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מטבע
שער יציג
שינוי
דולר ארה"ב3.261-0.123
ליש"ט4.5394-0.095
ין יפני2.9871-0.003
אירו3.93070.173
דולר אוסטרלי2.52890.087
דולר קנדי2.66410.132
כתר דני0.52860.171
כתר נורבגי0.3909-0.61
רנד0.22850.794
כתר שוודי0.38570.182
פרנק3.58980.462
דינר ירדני4.5989-0.143
לירה לבנונית0.02160
לירה מצרית0.2082-0.096
עדכון אחרון: 2021-05-06
מצליחנים הם אנשים שהופכים להרגל, לעשות דברים, שהמפסידנים חשים שלא בנחת לעשות...